Böcker av Sverker Belin


Relation före metod Belin, S.: Relation före metod – att hålla ut i arbete med tyngre psykisk problematik.
Dualis Förlag, Ludvika mars 2007.

I dansk utgåva: 

Belin, S:  Relation før metode – at arbejde med mennesker med alvorlige psykiske problemer.
Akademisk Forlag, København 2010.

Läs mer / Dölj


Vansinnets makt Belin, S.: Vansinnets makt – parallellprocesser vid arbete med tidigt störda och psykotiska patienter.
Natur och Kultur, Stockholm 1993 och 2004.

I dansk utgåva:

Belin, S.: Galskabens magt -- parallelprocesser i arbejdet med tidligt skadede og psykotiske patienter.
Hans Reitzels Forlag a/s, København 1999.

Läs mer / Dölj


Schizofrenibehandling Belin, S.:  Schizofrenibehandling – psykiatri på liv och död. 
Natur och Kultur, Stockholm 1987.

Översatt och utgiven i Polen och Litauen.